Les nostres restauracions són el màxim fidels possibles a les motos originals. El nostre procés de restauració comença desmuntant tota la moto peça per peça, fent una tria de les que podem aprofitar, de les que necessiten reparació i de les que s'han de canviar.

El motor es desmunta sencer, se'n comprova l'estat del canvi de marxes, l'estat del grup tèrmic rectificant-lo o encamisant-lo de nou, si és necessàri, se'n poleixen o pinten les parts externes i es canvien tots els coixinets i segells.

La instal·lació elèctrica es fa completament nova seguint els esquemes originals i d'aquesta manera estalviem una de les principals fonts de problemes de les motocicletes antigues. Tot el sistema d'encesa (volant i bobina) es porta a revisar en una empresa acreditada per fer-ho.

Totes les peces del xassís i carrosseria es sorregen i es pinten de nou, pintant al forn les peces que ho admeten, d'aquesta manera augmentem la vida útil de la pintura.

Les suspensions es desmunten senceres, i se'n revisen les molles i els hidràulics canviant-ne els segells.

Les mordaces dels frens es canvien substituint l'amiant original per un fèrode modern, evidentment els cables d'embrague, frens i gas es posen nous.

Les rodes es poleixen o pinten segons convingui i els radis es posen nous, d'acer inoxidable i també es canvien les càmeres i els pneumàtics.

Finalment es retapissa el seient i es fa un tractament intern al dipòsit de combustible per evitar-ne les fugues. 

A grans trets, les nostres restauracions segueixen aquests passos, si teniu curiositat per saber-ne més, no dubteu a contactar amb nosaltres.

Totes les nostre restauracions tenen una garantia de sis mesos en mà d'obra.

Serveis que oferim:

  • Restauració integral de motos seguint els passos anteriors
  • Restauració de només una de les parts de les motos (per exemple, només motor, només suspensions, etc.)
  • Gestió de la documentació i legalització de les motocicletes
  • Fabricació de recanvis a mida
  • Manteniment de motocicletes clàssiques
  • Assessorament en la restauració de motocicletes clàssiques

 

Venim a buscar-te la moto a casa (en un radi de 50 Km amb centre a Barcelona) i et farem un pressupost, si no l'acceptes et tornem la moto a casa i si l'acceptes te la tornarem en uns mesos a casa restaurada i legalitzada.

dimecres 24 de juliol del 2024 | Salva Prat | Classiccilindre | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins